NOT Overflatebehandling er en stor aktør i Norge innen overflatebehandling av høyteknologiske produkter.
Vi tilbyr Xylan, Fosfatisering, Glassblåsing og Beising SST


A part of BR INDUSTRIER
VELG FIRMA I NOT
English

Velkommen til NOT Overflatebehandling
Et firma i Norsk Overflate Teknikk

NOT Overflatebehandling har spesialisert seg på ulike typer overflatebehandlinger av stål. Overflatebehandlingene som tilbys er Xylan, Fosfatisering og Beising av rustfritt stål.

Xylan brukes ved ekstreme behov for overflatebeskyttelse, gjerne ved store dyp. Det finnes ulike fargevalg som også gir god synlighet under vann. Innen Xylan er vi en stor aktør i Norge av høyteknologiske produkter til offshore, Forsvar og mekanisk industri.

NOT Overflatebehandling er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 og 14001:2004

Les mer om:
Metalsupply - Artikkel - NOT Overflatebehandling satser i et fallende markedUtviklet av NetPower