NOT Overflatebehandling er en stor aktør i Norge innen overflatebehandling av høyteknologiske produkter.
Vi tilbyr Xylan, fosfatisering, glassblåsing, sandblåsing og industrimaling

A part of BR INDUSTRIER
VELG FIRMA I NOT
English

Velkommen til NOT Overflatebehandling
Et firma i Norsk Overflate Teknikk

NOT Overflatebehandling er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 og 14001:2004

NOT Overflatebehandling har 2 avdelinger som har spesialisert seg på ulike typer overflatebehandlinger av stål:

Avd. 100: Xylan og fosfatisering
Avd. 300: Beising av rustfritt stål

Xylan brukes ved ekstreme behov for overflatebeskyttelse, gjerne ved store dyp. Det finnes ulike fargevalg som også gir god synlighet under vann. Innen Xylan er vi en stor aktør i Norge av høyteknologiske produkter til offshore, Forsvar og mekanisk industri.


Utviklet av NetPower